lunes, 7 de junio de 2010

4.SOLUBILITAT

La solubilitat és la quantitat màxima de solut que es pot dissoldre en una quantitat determinada de dissolvent a una temperatura determinada.

També es pot definir com:

"La concentració de la seva dissolució saturada a una temperatura determinada. La solubilitat és una propietat característica de cada parell de substàncies"

En general, pels :
- sòlids : si augmenta la temperatura ==> un augment de la solubilitat
- gasos : si augmenta la temperatura ==> una disminució de la solubilitat

La solubilitat dels gasos en els líquids també depèn de la pressió. Com més pressió, més quantitat de gas es dissol.

aclaracio oxigen

Quan una solució no admet més solut diem que està saturada.

foto mar mortDepenent de la proporció entre el solut i el dissolvent, podem classificar les dissolucions en:  • Dissolució diluïda- és aquella en la qual la proporció de soluto respecte a la de dissolvent és molt petita.
  • Dissolució concentrada- és aquella en la qual la proporció de soluto respecte al dissolvent és alta.
  • Dissolució saturada- és la qual no admet més quantitat de soluto sense variar la de dissolvent.

EXERCICIS DE CONSOLIDACIÓ:


Ves al següent enllaç:

http://recursos.cnice.mec.es/quimica/ulloa1/tercero/tema2/oa1/index.html

Realiza les següents activitats :

--la matèria….autoavaluació
--sistemes heterogenis…..autoavaluació i activitats a l’ordenador
--sistemes homogenis………activitats a l’ordenador i autoavaluació
--substàncies pures ……autoavaluació i activ. a l’ordenador

Ves al següent enllaç i fes les activitats de química referents a: LA MATÈRIA
MESCLES
ELEMENTS I COMPOSTOS
VEURÀS QUE HI HA 3 NIVELLS DE DIFICULTAT COMENÇA PEL 1...I SI VEUS QUE ET VA BÉ...
ANIMA’T!!!!........I POTS CONTINUAR FENT EL 2.

http://www.xtec.net/~jpinies/eso/temes.htm

No hay comentarios:

Publicar un comentario